Het experimentator-effect

Verstrengelde eigenschappen bij mensen

21/05/2012

In de Sydney Morning Herald stond het merkwaardige verhaal van de tweeling Craig en Brenton die haast op natuurkundige wijze verstrengeld leken. Steeds als de ene broer wat overkwam, had de andere ook ergens last van. Toen Brenton last kreeg van erge hoofdpijnen, haalde hij zijn broer over om zich te laten onderzoeken. In het ziekenhuis ontdekte de doktoren dat Craig een tumor in zijn hoofd had. Het leek wel of ze op de een of andere manier met elkaar verbonden waren.

Verstrengeling is een leuk en mysterieus fenomeen in de natuurkunde. Het treedt op als een bron tegelijkertijd twee deeltjes uitstoot. De deeltjes lijken dan op de een of andere manier met elkaar verbonden te zijn. Ze reizen met dezelfde snelheid en als het ene deeltje bijvoorbeeld linksom zijn as draait, draait het andere altijd rechtsom. Ze zijn elkaars tegenpool of - zo kun je het ook zien - ze hebben samen alle mogelijke eigenschappen. Nog vreemder is dat als je het ene deeltje een zetje geeft, het andere ook ineens zijn koers wijzigt, zonder aantoonbare fysieke reden. Door naar het ene deeltje te kijken kun je ook de positie van het andere deeltje te weten komen. En door naar de impuls (=beweging) van het andere deeltje te kijken, kun je ook de impuls van het ene deeltje te weten komen. Je bekijkt gewoon de ene en weet automatisch de eigenschappen van de ander.

Hoe het kan weet niemand. De deeltjes hebben geen programma, zoals bijvoorbeeld ééneiige tweelingen, die over dezelfde genetische code beschikken. Ook sturen ze elkaar geen informatie. Het lijkt wel of ze op de een of andere manier één zijn, ongeacht de ruimte die ze scheidt.Zouden mensen ook op de een of andere manier met elkaar verstrengeld kunnen raken?


Voor het artikel over de tweelingen: KLIK HIER

Verwachtingen en infecties

08/05/2012

In Afrika werden goede resultaten gehaald met een een vaginale gel die moest beschermen tegen het HIV-virus. Bij later onderzoek bleek het echter niet beter te scoren dan een placebo-gel. Was het middel ineens minder goed gaan werken, of zou het kunnen dat het vertrouwen in de gel - en dus in het placebo was toegenomen? Werkte de gel niet, of was het placebo zo goed? Alleen een derde groep die geen gel, noch placebo-gel gebruikte, had dat duidelijk kunnen maken. Was het placebo-effect verantwoordelijk voor de betere bescherming? Beschermen positieve verwachtingen ook tegen vijandelijke virussen?


Zie: NIH Discontinues Tenofovir Vaginal Gel in ‘VOICE’ HIV Prevention Study; Product Safe but No More Effective than Placebo. En ook: QUESTIONS AND ANSWERS: The VOICE HIV Prevention Study (Caprisa 004). National Institute of Health 25 november 2011.

Verstrengelde diamanten

07/05/2012

Is de kwantumwereld het domein van het minuscuul kleine? Of is het een mystieke wereld waarin afmeting niet telt? Dat laatste lijkt steeds meer voor de hand te liggen. Wanneer krijgt een object kwantum-eigenschappen? Nadat eerder fotonen en elektronen werden verstrengeld en Anton Zeilinger in Oostenrijk al moleculen veranderde in kwantum-golven (misschien moet je dit wel andersom zien), zijn wetenschappers er nu in geslaagd om diamanten met elkaar te verstrengelen door er voor te zorgen dat het niet meer duidelijk was welke diamant een bepaalde eigenschap had. De diamant was gewoon met het blote oog zichtbaar, maar de verstrengelde eigenschap - in dit geval een trilling - was dat niet. Dat zorgde er voor dat de trilling in beide objecten aanwezig was. Veranderde de trilling in de ene diamant, dan veranderde deze automatisch ook in de verstrengelde tweelingdiamant. Het maakt helemaal niet uit of het deeltje klein of groot is. Als we het kunnen weten waar iets is, is het een deeltje. Als we het onmogelijk kunnen achterhalen waar iets is, dan is het een golf en - in potentie - verstrengeld aanwezig op alle mogelijke plaatsen.


Zie ook: Science Magazin 2 December 2011: Vol. 334 no. 6060 pp. 1253-1256

Een gezonde geest in een gezond lichaam

23/04/2012

Hebben ziektes altijd een fysieke oorzaak? Bij psycho-somatische aandoeningen neemt men aan dat de geest iets met de ziekte te maken heeft. De psycholoog Jung ging er zelfs vanuit dat de geest een lichamelijk euvel op kon roepen dat op passende manier was afgestemd op het geestelijk probleem. Iemand die in het dagelijks leven onder te grote druk stond kreeg astma. Iemand die was vast-gelopen in het leven, kon last krijgen van kramp.

Meestal redeneert de medische wetenschap puur fysiek. Het is de schuld van een bepaald stofje, een bacterie, virus of van een lichamelijke fout dat het lichaam of de geest ziek wordt. Ook de oorzaak van psychoses wordt tegenwoordig gezocht in het slecht functioneren van de hersenen. Aan de hand van onderzoeken die vaak in opdracht van de farmaceutische industrie worden uitgevoerd, is de conclusie meestal: Een psychose is chemisch probleem veroorzaakt door een erfelijk foutje. De oplossing: medicijnen.

Soms zijn er ook andere geluiden te horen. Op de site ‘Pychose Anders’ hamert men al jaren op een meer gees-telijke benadering van het probleem. Ook de stichting Soteria Nederland staat een meer geestelijke benadering voor ogen.

Een onderzoek van de universiteiten van Maastricht, Liverpool, Manchester en Auckland wees deze week uit dat de oorzaak van een psychose misschien niet zo lichamelijk is als men tegenwoordig poogt te denken. Volgens het onderzoek is de kans om psychotisch te worden drie keer zo groot als je tijdens je jeugd een trauma op hebt gelopen. Even omgerekend betekent dat dus dat 75 procent van de mensen die psychotisch worden met een jeugdtrauma kampt. Het zou best kunnen dat de overige 25 procent de opgelopen schade zo diep heeft weggestopt dat voor de onderzoekers niet te achterhalen viel dat er in deze gevallen ook sprake was van een trauma.


Natuurlijk zal de medische industrie er alles aan doen om ook dit gegeven weer aan een lichamelijke oorzaak te koppelen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat de hersenen verkeerd reageren op de stress van een trauma en daarom teveel van een bepaald stofje gaan produceren. De vraag is alleen of je wel kunt spreken van een verkeerde reactie in de hersenen. Het onderbewustzijn kent allerlei manieren om het bewustzijn te wijzen op niet verwerkte probleem dat zich diep in de kerkers van de geest verscholen houdt. Het kan je aandacht steeds richten op iets dat je aan het probleem moet helpen herinneren. Vaak doen mensen dit af als toeval, omdat ze de oorzaak van de synchroniciteiten niet begrijpen. Een psychose is misschien een uiterste poging is van het onderbewustzijn om je te confronteren met de gevoelens die zich daarbinnen aan het ophopen zijn. Je bewuste werkelijkheid wordt veranderd zodat je de confrontatie met de opgehoopte gevoelens wel aan móét gaan.


(Bron onderzoek: Traumatische ervaring als kind verhoogt het risico op schizofrenie, medicalfacts.nl 19 april, 2012)